SABİT ORTODONTİK TEDAVİ NEDİR?

Sabit ortodontik tedaviler dişlerin üzerlerine yapıştırılan braketler ve braketlerin aralarından geçen teller ile yapılan ortodontik tedavi şeklidir. Süt dişlerinin düşmeye başlayıp hayat boyu kalacak olan sürekli dişlerin çıkmasıyla beraber (karma dişlenme) sabit ortodontik tedaviler yapılabilir. Sağlıklı diş ve dişeti olduğu sürece yaş sınırlaması da bulunmamaktadır.

Tedavi ilerledikçe sabit ortodontik tedavin ile birlikte kullanmak üzere küçük ağız içi elastikler ve hareketli apareyler verilebilir.

SABİT ORTODONTİK TEDAVİLERDE KULLANILAN BRAKETLERİN TÜRLERİ VAR MI?
Sabit ortodontik tedaviler boyunca ağızda kalan braketlerin metal ve porselen olarak türleri bulunmaktadır. Onun dışında bu braket çeşitlerinin kapaklı ya da kapaklı olmayan türleri de mevcuttur.

Metal Braketler: Ortodontide en çok kullanılan braket türüdür. Porselen braketlere göre daha az estetiktir, ancak daha sağlamdır. Kapaklı olmayan metal braketlerde teli brakete bağlamak için tel ya da elastik ligatür kullanılır.

Porselen (Estetik) Braketler: Braketlerin çok fazla görülmesini istemeyen hastalar için porselen braketler daha estetiktir. Kırılma ihtimali metal braketlere göre daha yüksektir. Sürtünme kuvvetinin fazla olması sebebiyle, tedavi süreleri olarak metal braketlere göre birkaç ay fazladan uzama görülebilir.”

Kapaklı Braketler: Hem metal hem porselen türleri mevcuttur. Kapakları olduğu için normal braketlerdeki gibi tel ya da elastik ligatür kullanımına ihtiyaç kalmaz. Ekstra bir ligatür varlığı olmaması da sürtünme kuvvetini azaltarak diş hareketinin daha hızlı olmasını sağlar. Bazı çalışmalara göre tedavi süresini birkaç ay azalttığı bulunmuştur. Hastaların klinikte geçirdiği süre, kapaklı braketlerin avantajından dolayı çok daha az olur.


DİŞ LASTİKLERİ (ELASTİK) NEDİR?

Ortodontik tedavi sırasında karşı çenelerdeki dişlerin arasındaki ilişkiyi ve/veya çene kemiklerinin arasındaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla kullanılan yuvarlak şekilli lastiklerdir. Farklı çapta ve kuvvette olurlar ve farklı hareketlerin yapılmasına yardımcı olurlar. Tedavinin belirli bir kısmında hastadan elastikleri düzgün ve disiplinli bir şekilde kullanması istenir. Tedavinin başarısı ve süresi elastikleri ne kadar dikkatli ve sürekli kullandığına bağlıdır. Elastikler dişlere sürekli ve hafif kuvvetler verir. Özellikle kullanmaya ilk başlandığında bu kuvvetler nedeni ile dişlerde sızılar oluşabilir. Bu çok normaldir ve hastanın bu aşamada lastik kullanımını bırakmaması gerekmektedir. Bu ağrı birkaç gün içerisinde geçer. Kullanılan elastiklerin kuvvetleri ve takılış biçimleri tedavi sırasında da değişiklik gösterebilir. Amaç daha sağlıklı bir çiğneme yapısına kavuşmaktır.